Avonddienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 1 april
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Hugo De Vries
Thema: HC Zondag 17Avonddienst

Je bent van harte welkom in deze avonddienst.

Votum (gezongen) / Genadegroet (voorganger) / Amen (gezongen)
Zingen GK, gez. 44: R, 1, R, 6, R, 7, R
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 15 : 1 – 8, 20 – 27 en 50 – 58
Zingen: (O)LB, gez. 218 : 1, 5, 6 en 8
Preek over HC Zd 17
Lied van toeëigening: (O)LB, gez. 217 : 1, 2 en 4
Dankgebed
Geloofsbelijdenis: GK, gez. 179a
Collecten
Slotlied: (O)LB, gez. 300 : 1, 4 en 6
Zegen (voorganger) / Amen (gezongen)

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving