Avonddienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 1 juli
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Theo Bekkema
Thema: God roept zijn Zoon en Hij roept jou, tot Zijn glorieAvonddienst

Je bent van harte welkom in deze avonddienst.

Mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied Psalm 100:1,2 en 4 – Juich, alle volken, prijs de Heer
Gebed
Lied Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) 314: 1 en 3 – Here Jezus om uw woord
Schriftlezing Jesaja 42:1-13
Lied Psalm 103: 1,3,5 en 9 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Preek
Lied Opw. 354 – Glorie aan God
Geloofsbelijdenis Gereformeerd kerkboek (2017) 175b – Ik geloof in God de Vader (beurtzang)
Dankgebed en voorbede
Gebed
Collecte
Lied Opw. 346 – Maak ons tot een stralend licht
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving