Avonddienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 10 september
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Wilbert SchefferVan harte welkom in deze avonddienst.

Welkom
♫     Jaap Zijlstra: Huis van God, vers 1
Stilte
Votum en genadegroet
♫     Psalm 95: 1,2,3: Komt, laat ons juichen Heer
Gebed
1e Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11
♫     Opwekking 167:3: Prijs de Heer, de weg is open
2e Schriftlezing: Lucas 18:9-14 (NBV)
Verkondiging
♫        De Nieuwe Psalmberijming Psalm 131:1,2,3
Dank en voorbede
Collecten
Geloofsbelijdenis: ♫     Ik geloof dat God mijn Vader
Zegen
♫     Amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving