Biddagdienst

< Naar de agenda

Datum: woensdag 13 maart
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Kijk eens! Bidden met open ogenBiddagdienst

Je bent van harte welkom in deze Biddagdienst. Vanavond is de kerkzaal ook een Huis van Gebed!

We luisteren naar de boodschap van Jezus die ons leert kijken naar de vogels in de lucht. We zingen samen mooie liederen. En we nemen tijd voor gebed: samen, alleen en/of in stilte.

Maak deze dienst mee. Welkom!

De liturgie voor deze dienst:

Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Psalm 8:1,3,4,6 – Heer, onze Heer
Bezin-moment: bidden voor het klimaat
Zingen: Klimaatlied – ‘Kyrieleison, heb medelijden’
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 6:25-34 (Bijbel in Gewone Taal)
Overdenking ‘Kijk eens! Bidden met open ogen’
Zingen: Opwekking 521 – Ik ren naar U toe
Tijd van gebed
– Vorm 1: in groepjes van drie een zorg delen en daarvoor samen bidden
– Vorm 2: in stilte bidden
– Vorm 3: op briefjes gebedsonderwerpen schrijven voor het volgende gebed
Zingen: Opwekking 407 ‘Hoe groot zijt Gij’
Gebed (met input van de geschreven gebedsbriefjes)
Collecte voor Samen Voor Elkaar Zwolle
Zingen: Liedboek Gezang 456:1,2
Zegen
Zingen: Liedboek Gezang 456:3

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving