Huis van Gebed-avond

< Naar de agenda

Datum: woensdag 11 juli
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Thema: Trek de ​wapenrusting​ van God aan
Organisator: Jos DoumaWoensdag 4 juli 2018 was er een (eerste) gebedsavond in de Plantagekerk. Wat zou het mooi zijn als er elke woensdag gebeden gaat worden in ons kerkgebouw!

Daarom is er de twee woensdagavonden die er nog zijn tot aan de zomervakantie ook ‘Huis van Gebed’: 11 juli en 18 juli. En hopelijk kunnen we de draad direct na de zomervakantie oppakken: elke woensdagavond Huis van Gebed in de Plantagekerk.

Vanavond (woensdag 11 juli) staat Efeziërs 6:10-20 centraal. Daar gaat het over de geestelijke strijd en de geestelijke wapenrusting. We gaan dat Bijbelgedeelte biddend lezen en delen wat Gods Geest ons laat zien. En we nemen uiteraard tijd om (in groepjes) in gebed te gaan.

Luister naar de oproep die zondag 1 juli klonk om de wapenrusting aan te doen:

Dit lied zal een plek hebben tijdens de avond: Opwekking 704 ‘O kerk, sta op’. Lees hieronder de tekst:

O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus’ leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: “Ik ga staan
in de kracht die God wil geven.”
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in ’t duister.

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist’re machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.

Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.

Kom, Heil’ge Geest, geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.

Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving