Huis van Gebed-avond

< Naar de agenda

Datum: woensdag 27 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Thema: Staak de strijd!Je bent van harte welkom om er vanavond bij te zijn! We lezen samen Psalm 46 en nemen wat tijd om stil te worden bij een zin die ons raakt. Aan deze zin geven we speciale aandacht (Nieuwe Bijbelvertaling):

‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Of (in de Willibrordvertaling):

‘Wees stil en weet dat Ik God ben,
hoog boven aarde en volkeren verheven.’

En uiteraard nemen we tijd om samen te bidden en voorbede te doen.

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving