Inspiratieavond Miniwijken

< Naar de agenda

Datum: maandag 23 maart
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Gaat niet doorInspiratieavond Miniwijken

DEZE AVOND GAAT NIET DOOR

Maandagavond 23 maart is er een inspiratieavond over de miniwijken in onze gemeente. Welke plek nemen ze in? Wat gaat goed? Wat kan beter? 

We hopen met elkaar in gesprek te gaan over de rol die de miniwijken vervullen als het gaat om de opbouw van de gemeente en het samen toe groeien naar Christus.

We laten ons deze avond ook inspireren door het Verlangendocument om te ontdekken op welke manier het functioneren van de miniwijken een bijdrage levert aan de spiritele, pastorale, diaconale en missionaire dimensies van gemeente zijn.

  • Hoe helpen we elkaar om bezig te zijn met bijbellezen, gebed en voorbede? (spiritueel)
  • Hoe voeren we geloofgeprekken en bemoedigen we elkaar in ons geloof in Christus? (pastoraal)
  • Hoe helpen we elkaar praktisch als er nood is en behoefte aan hulp? (diaconaal)
  • Hoe kunnen we ons samenleven in miniwijken ook inzetten voor de buurt waarin we wonen? (missionair)

De avond start om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) en eindigt tegen 22.00 uur. Iedereen is welkom, want we hebben allemaal een eigen betrokkenheid bij de miniwijken. Speciaal de miniwijkcoördinatoren, de pastoraal en diaconaal assistenten en de diakenen en ouderlingen zijn welkom. Zo hopen we samen een traject in te gaan waarin we met vernieuwde inzet aandacht geven aan de miniwijken in onze gemeente.

Op deze avond nemen we ook mee wat er in het document Aanzet tot Visie over miniwijken wordt gezegd en wat daarover tijdens de informatieavond in december naar voren is gebracht.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving