Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 15 maart
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Gaat niet doorKerkdienst

We luisteren vanmorgen naar Jezus die hangend aan het kruis bidt: ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’. Die woorden van Jezus raken direct ons leven, omdat we worstelen met zonden in ons leven én met ons onvermogen om onszelf en anderen te vergeven.

Vanmorgen vieren we ook het avondmaal (in verband met het corona-virus op een aangepaste manier). Wees welkom. Kom zoals je bent en vier dat er vergeving is!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Psalmen voor nu 130 – Uit de diepten
Gebed
Lezen: Lucas 23:26-43
Kindermoment
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 32:1,2 – Gelukkig wie door God is vrijgesproken*
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘Vader, vergeef hun’
Zingen: Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot
Viering Avondmaal
Zingen/Luisteren: Sela – Aan uw tafel & Zie de mens
Voorbeden en dankzegging
Collecte (luisterlied: Opwekking 811 – Witter dan sneeuw)
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Sela – Juicht / Hij is verheerlijkt
Zegen

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 32:1,2

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken,
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ –
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving