OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 5 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Kijk, onze koning!
Bijzonderheden: PalmzondagDeze eigentijdse ikoon is van de hand van (c) Jedi Noordegraaf. Meer werk van hem vind je op: studiovandaar.nl

Je bent van harte welkom om deze online kerkdienst mee te maken. Het is vandaag Palmzondag en daarom lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wat betekent het voor ons om in deze crisistijd Jezus te kennen als onze koning? EN wat voor koning is hij eigenlijk?

We richten onze aandacht op hem: “Kijk, je ​koning​ is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.” En we kijken ook naar een eigentijdse ikoon van illustrator Jedi Noordegraaf.

Liturgie

 • Welkom en gebed (Marjan Horst)
 • Zingen Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie (Lourens, Niek, Frank, Marjo)
 • Bijbellezing: Matteüs 21:1-17 (Jos Douma)
 • Kindermoment (Nadja Pruim) (download kinderwerkblad)
 • Zingen: Hosanna (via Youtube)
 • Overdenking ‘Kijk, onze Koning!’ (Jos Douma)
 • Zingen 3: Opwekking 71 – Jezus leeft in eeuwigheid (Lourens, Niek, Frank, Marjo)
 • Pastorale en diaconale mededelingen (Marjan Horst en Martin Binnendijk)
 • Collectemoment:
 • Gebed en voorbeden (Jos Douma)
 • Zingen: Opwekking 798 – Houd vol (Lourens, Niek, Frank, Marjo)
 • Zegen (Jos Douma)
 • Zingen: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar (Lourens, Niek, Frank, Marjo)

Voor tijdens of na de online dienst:

Volg hieronder de hele liturgie, met teksten

Welkom en gebed (Marjan Horst)

Zingen Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie (Lourens, Niek, Frank, Marjo)

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Bijbellezing: Matteüs 21:1-17 (Jos Douma)

1 Toen ze ​Jeruzalem​ naderden en bij Betfage op de ​Olijfberg​ kwamen, stuurde ​Jezus​ er twee ​leerlingen​ op uit. 2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De ​Heer​ heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de ​profeet: 5 ‘Zeg tegen ​Sion: “Kijk, je ​koning​ is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

6 De ​leerlingen​ gingen op ​weg​ en deden wat ​Jezus​ hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten ​Jezus​ daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de ​weg​ uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de ​weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de ​Zoon van ​David! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer. Hosanna in de hemel!’

10 Toen hij ​Jeruzalem​ binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is ​Jezus, de ​profeet​ uit ​Nazaret​ in Galilea.’ 12 Jezus​ ging de ​tempel​ binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13 en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van ​gebed​ zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

14 Toen kwamen er in de ​tempel​ blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de ​schriftgeleerden​ zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de ​kinderen​ in de ​tempel​ ‘Hosanna voor de ​Zoon van ​David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16 Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En ​Jezus​ antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van ​kinderen​ en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.

Kindermoment (Nadja Pruim)

Zingen: Hosanna (via Youtube)

Hosanna, hosanna
We maken een rij
Hosanna, hosanna
Want de Koning komt voorbij

Refrein:
Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam van de Heer

Hosanna, hosanna
Hij rijdt door het land
Hosanna, hosanna
Neem een palmtak in je hand

Refrein:

Hosanna, hosanna
De vijand opzij!
Hosanna, hosanna
En dan eindelijk weer vrij

Refrein:

Hosanna, hosanna
We maken een troon
Hosanna, hosanna
Het wordt allemaal sjaloom

Refrein:

Hosanna, hosanna
Maar zie je het niet?
Hosanna, hosanna
Onze Koning heeft verdriet.

Refrein:

Overdenking ‘Kijk, onze Koning!’ (Jos Douma)

Zingen: Opwekking 71 – Jezus leeft in eeuwigheid (Lourens, Niek, Frank, Marjo)

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,
Voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
En het licht voor altijd overwint,
Zal de hemel opengaan,
Komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Pastorale en diaconale mededelingen (Marjan Horst en Martin Binnendijk)

CollectemomentGebed en voorbeden (Jos Douma)

Zingen: Opwekking 798 – Houd vol (Lourens, Niek, Frank, Marjo)

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Zegen (Jos Douma)

Zingen: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar (Lourens, Niek, Frank, Marjo)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving