OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 19 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Liefde smaakt naar meerOnlineKerkdienst

In de 50dagentijd 2020 is het thema van onze online kerkdiensten : #DASLIEFDE. Vandaag ontdekken we dat de liefde meerdere smaken heeft. De vrucht van de Geest laat ons dat zien. Want: “de vrucht van de Geest is liefde: vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23). Liefde smaakt dus naar meer! Eén van de genoemde 8 woorden die een uiting van de liefde zijn, zal speciaal de aandacht krijgen. Welke dat is, hoor je zondag.

Je bent van harte welkom om deze online kerkdienst mee te maken. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Martin van Heerde met een aantal zangers, allemaal mannen deze keer: Koos Zuidhof, Coen de Vries, Wouter Kuiper, Harm Schimmel en Hans Sandink.

Liturgie

Welkom en gebed (door Gerdien Doornewaard)
Zingen: Nieuwe Psalmberijming Psalm 133:1,2 – Wat is het goed om eensgezind te leven
Bijbellezing: Galaten 5:13-26 (door Jos Douma)
Kindermoment (door Gert-Jan Bos)
Luisterlied: Elly en Rikkert, Ik wens je
Overdenking: Liefde smaakt naar meer (door Jos Douma)
Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
Pastorale en diaconale mededelingen (door Gerdien Doornewaard en Hilbert Kok)

Collectemoment

Zingen: Nieuwe Psalmberijming Psalm 116:1,2 – Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord
Gebed en voorbeden (door Jos Douma)
Zingen: Nieuwe Psalmberijming Psalm 116:3,4 – De HEER helpt hulpelozen uit de nood
Zegen (door Jos Douma)
Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 1005 – Zoekend naar licht

Volg de liturgie met teksten

Welkom en gebed (door Gerdien Doornewaard)

Zingen: Nieuwe Psalmberijming Psalm 133:1,2 – Wat is het goed om eensgezind te leven

1. Wat is het goed om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar,
die heerlijk ruikt en die in overdaad
druipt op zijn baard en zijn gewaad.

2. Het is als morgendauw, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
voor Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.

Bijbellezing: Galaten 5:13-26 (door Jos Douma)

13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in ​liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij​ en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het ​koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is ​liefde, vreugde en ​vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie ​Christus​ ​Jezus​ toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het ​kruis​ geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad ​hart​ toedragen.

Kindermoment (door Gert-Jan Bos)

Luisterlied: Elly en Rikkert, Ik wens jou

Overdenking: Liefde smaakt naar meer (door Jos Douma)

Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Pastorale en diaconale mededelingen (door Gerdien Doornewaard en Hilbert Kok)

Collectemoment

Zingen: Nieuwe Psalmberijming Psalm 116:1,2

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Hij wil niets liever dan mij antwoord geven.
Ik roep tot Hem zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd me in leven, HEER, vergeet me niet.’

Gebed en voorbeden (door Jos Douma)

Zingen: Nieuwe Psalmberijming Psalm 116:3,4

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan arme mensen geeft Hij zijn bescherming.
Wat was ik zwak toen Hij mij redding bood!

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij; de dood kon me niet vangen.
Hij wiste alle tranen van mijn wangen
en heeft me voor een valpartij behoed.

Zegen (door Jos Douma)

Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 1005 – Zoekend naar licht

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
U bent de vredevorst.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is!

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving