OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 26 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Geduld is een schone zaakOnlineKerkdienst

Als Plantagekerk hebben we in deze vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren gekozen voor het thema: #DASLIEFDE. Die liefde willen we ook concreet handen en voeten geven in ons dagelijks leven. Vandaag doen we dat door stil te staan bij het de deugd geduld, als onderdeel van de vrucht van de Geest.

We hebben geduld nodig in deze tijd van coronacrisis. Hoe moeilijk of gemakkelijk is dat: geduldig zijn? En wat betekent het in deze tijd dat we geloven in het geduld van God?

Je bent van harte welkom om deze online kerkdienst mee te maken!

Liturgie

Zingen: Sela – In deze stilte
Welkom en gebed (door Jasper Vermeer)
Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 791:1, 3 en 4 – Liefde, eenmaal uitgesproken
Bijbellezing (door Jos Douma)
Kindermoment (door Nadja Pruim)
Zingen: Kids Opwekking 70 – Liefde, blijdschap, vrede
Overdenking: Geduld is een schone zaak (door Jos Douma)
Zingen: Opwekking 342 – Meer liefde, meer kracht
Diaconaal moment (door Hans Sandink)
Collectemoment

Gebed en voorbeden (door Jos Douma)
Zingen: Sela – Jezus’ liefde voor mij
Zegen (door Jos Douma)
Zingen: Hillsong – Elohim

Liturgie met teksten

Zingen: Sela – In deze stilte

Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust. (2x)

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust. (2x)

Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust. (2x)

Welkom en gebed (door Jasper Vermeer)

Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 791:1, 3 en 4- Liefde, eenmaal uitgesproken

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Bijbellezing (door Jos Douma)

Kindermoment (door Nadja Pruim)

Zingen: Kids Opwekking 70 – Liefde, blijdschap, vrede

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil’ge Geest gegeven.

Refrein

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

Refrein

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

Refrein

Overdenking: Geduld is een schone zaak (door Jos Douma)

Zingen: Opwekking 342 – Meer liefde, meer kracht

Meer liefde, meer kracht,
laat mij zijn zoals U. (2x)

Ik aanbid U, Heer,
Met heel mijn hart.
Ik aanbid U, Heer,
Met heel mijn verstand.
Ik aanbid U Heer,
Met heel mijn kracht,
Want U bent mijn Heer.
U bent mijn Heer.

More love, more power,
More of You in my life. (2x)

And I will worship You
With all of my heart,
And I will worship You
With all of my mind,
And I will worship You
With all of my strength,
For You are my Lord.

Diaconaal moment (door Hans Sandink)

Collectemoment

Gebed en voorbeden (door Jos Douma)

Zingen: Sela – Jezus’ liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
Die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
Wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
Dank ik aan Hem:
Aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
Volg ik Hem na;
Krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
Dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
Uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
Die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Zegen (door Jos Douma)

Zingen: Hillsong – Elohim

I stand upon the solid
Rock of faith in Christ
This steadfast hope shall not
Break apart within the trial
I am assured His promises will never fail
As long as life remains He is faithful
God is patient
God is kind
He does not envy
He does not boast
His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown
Of this alone I am sure
My God is love
I draw my breath under His created windswept sky
I know my hope shall last
Long after my flesh retires
From dusk until the dawn He calls His children home
His righteous love outlasts generations
God is patient
God is kind
He does not envy
He does not boast
His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown
Of this alone I am sure
My God is love
He is Almighty God Elohim
Maker of the earth, He is the Lord of hosts, Heaven’s King
God of endless worth, His kingdom stands above Every power
Every living soul, His love is like the sun
Ever true, shining over all
He is Almighty God Elohim
Maker of the earth, He is the Lord of hosts, Heaven’s King
God of endless worth, His kingdom stands above Every power
Every living soul, His love is like the sun
Ever true, shining over all
God is patient
God is kind
He does not envy
He does not boast
His ways are higher than my own, His thoughts consume the great unknown
Of this alone I am sure
My God is love

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving