OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 31 mei
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Vuur!
Bijzonderheden: PinksterenOnlineKerkdienst

Vandaag vieren we Pinksteren! Je bent van harte welkom om deze online kerkdienst mee te maken. Het thema is: Vuur! Op de Pinksterdag waren er een ‘soort van vlammen’: het vuur van de Geest die aanstekelijk werkt in de kerk en in de samenleving.

Waar zien we vandaag ‘een soort van vlammen’? Hoe blijft het vuur van de liefde branden? En hoe kunnen we als kerk in een veranderende tijd onze focus verleggen van het virus naar het vuur?

De muzikale begeleiding in deze dienst wordt verzorgd door Martin van Heerde en een zanggroep bestaande uit: Esther Schrik, Marieke Bijl, Marjan Schutte, Harm Schimmel, Hans Sandink en Kor Dijkema, Koos Zuidhof.

Download de gesprekshandreiking

Liturgie

Zingen: Kerkboek Gezang 104:1,2,3,6,7,8 – Dit is de dag, dit is het uur
Welkomstwoord en gebed (door Gerdien Doornewaard)
Koraal triptiek: Kerkboek Gezang 103 / Nieuwe Liedboek Gezang 659 / Psalm 87
Lezing: Handelingen 2:1-14
Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 970 – Vlammen zijn er vele
Kindermoment (door Evert Smit)

Voor de kinderen: bekijk ook nog even het filmpje dat past bij het kindermoment over de Olympische Vlam.
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2326800-3-vragen-over-de-olympische-vlam.html?ext=html

Luisteren: Door de kracht, door de kracht van de heilige Geest
Overdenking: ‘Vuur!’ (door Jos Douma)
Zingen: Sela – De wind steekt op
Diaconaal moment (door Hans Sandink)
Collectemoment

Gebed en voorbede (door Jos Douma)
Zingen: Opwekking 343 – Heilige Geest van God
Slotwoord
Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 632:1,3 – Dit is de dag die de Heer heeft gegeven
Zegen (door Jos Douma)
Video Multi Culti Virtual Choir

Alle teksten

Gezang 104:1,2,3,6,7,8 (let op aanpassing -/- 4 en 5)

Vers 1:

Dit is de dag, dit is het uur

dat liefde oplaait als een vuur

en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.

Dit is de dag, door God beloofd!

Vers 2:

Dit is de dag dat welgeteld

de oogst van Pasen allen geldt.

Gods eersteling is opgestaan

en raakt ons met zijn zegen aan.

Vers 3:

Dit is het uur dat wij verstaan:

God vuurt ons met zijn Adem aan.

Wat Hem beweegt sinds het begin

blaast ons bestaan nieuw leven in.

Vers 6:

Wat nog ontbreekt, ten dele is,

wordt heel: de Geest vult ons gemis.

De raadsels zullen open gaan.

Ten volle zullen wij verstaan.

Vers 7:

Een oude droom, een nieuw gezicht:

een wereld die wordt opgericht

en door een nieuwe wind geschoond

tot vrijplaats waar de liefde woont.

Vers 8:

Dit is de dag dat groot en klein

bezield van Geest en leven zijn.

De liefde wordt een lopend vuur.

Dit is de dag, dit is het uur!

Koraaltriptiek 

GK27

1. O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,

schenk haar het heil van Christus’ werk,

stort hemelgaven in haar uit,

bereid haar toe als reine bruid.

2. Lof zij uw naam, Heilige Geest.

Gij kwam met kracht op ’t pinksterfeest.

G’ ontsluit een volheid van gena,

de vrucht van ’t kruis van Golgotha.

NLB 659

1. Kondigt het jubelend aan,

laat het de windstreken horen,

doe het de aarde verstaan:

God heeft ons wedergeboren!

2. Zingt met een juichende stem,

ademt weer opgetogen,

dit is Jeruzalem,

ere zij God in den hoge!

Tussenspel

Psalm 87

1. Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,

heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd.

De HEER, die zich in Sions heil verblijdt,

bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

3. De Filistijnen, Tyriërs en Moren

zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.

Van Sion zal het blijde nageslacht

een zeggen: elk van hen is daar geboren.

GK27 en NLB 659 tegelijk:

GK27:4

Uw krachten werken door het woord,

nooit wordt vergeefs uw taal gehoord.

Uw lamp schijnt in het duister hart,

uw licht verblindt wie zich verhardt.

NLB 659 : 3

Hier heeft de Heer ons geleid,

hier doet Hij Israël wonen

uit de ellende bevrijd,

God zal het lijden ons lonen.

GK27: 5

Laat U mijn hart een tempel zijn,

maak toch mijn leven nieuw en rein.

Regeer mij door uw levend woord.

Geleid ook als Gods kindren voort.

Tussenspel

NLB 659 : 4

Wandelend in de woestijn

hebben wij water gevonden

springende als een fontein,

bronnen geslagen als wonden.

TEGELIJK: NLB 659:6 / Psalm 87:4 / GK27:6

NLB 659:6

Kondigt het jubelend aan,

zo zijn wij wedergeboren!

Kondigt het jubelend aan,

laat heel de wereld het horen!

Kondigt het jubelend aan!

Psalm 87: 4

De HEER zal haar bevestigen en schragen

en op zijn rol waar Hij de volken schrijft,

hen tellen als in Isrel ingelijfd.

en doen de naam van Sions kindren dragen.

GK27:6

O Geest, die al Gods heil ontvouwt,

schenk ons uw gaven zevenvoud,

ontspring in ons als een fontein

die leven wekt in de woestijn.

NLB 970

1.Vlammen zijn er vele,

één is het licht,

licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele,

één is het licht,

wij zijn één in Christus.

2.Ranken zijn er vele,

één is de stam,

wijnstok van het leven,

ranken zijn er vele,

één is de stam,

wij zijn één in Christus.

3.Gaven schonk Hij vele,

één is de Geest,

Geest van Jezus Christus,

gaven schonk Hij vele,

één is de Geest,

wij zijn één in Christus.

4.Velen mogen dienen

als onze Heer,

Hij wast onze voeten,

velen mogen dienen

als onze Heer,

wij zijn één in Christus.

5.Leden zijn er vele,

één is zijn kerk,

wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele,

één is zijn kerk,

wij zijn één in Christus.

De wind steekt op Sela

Als de hemel openbreekt,

het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest

ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,

als antwoord op ons bidden,

is de kracht die ons ontbreekt

aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

een vuur van liefde voor God!

Opwekking 343

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart.

NLB 632 1 en 3

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.

Heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.

En zo voortaan eren Gods heilige Naam.

En Hem in waarheid aanbidden.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving