Online Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 28 juni
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: What's in His Name?
Bijzonderheden: DopenOnline Kerkdienst

Wees welkom om deze online kerkdienst mee te maken! Voor het eerst sinds lange tijd zullen er weer kinderen worden gedoopt. Gods eeuwige naam wordt met hun namen verbonden. Heel de dienst zal staan in het teken van de Naam van God: What’s in His Name?

Download de gesprekshandreiking

Liturgie

Zingen: Psalm 33:1,8 – Zingt vrolijk looft de Naam des Heren
Welkomstwoord en gebed
Introductie op de doop
Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 8a:1-6 – Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Dooponderwijs, doopvragen en doop van Jael en Sophie
Zingen: Opwekking 740 – Jij lieve kleine schat
Gebed voor de kinderen en de ouders
Schriftlezing: bloemlezing Psalmverzen*
Kindermoment
Overdenking: What’s in His Name?
Zingen: Sela – Mag ik jou tot zegen zijn
Diaconaal moment
Collectemoment

Gebed en voorbede
Zingen: Sela – Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Zegen
Luisterlied: Taizé – Bless the Lord my soul

Tien Psalmverzen over de Naam van God

1 Psalm 5:12
Er is vreugde bij allen die schuilen bij u,
eeuwige jubel omdat u hen beschermt,
wie uw naam beminnen juichen u toe!

2 Psalm 8:1
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

3 Psalm 25:11
Vergeef mij, HEER , mijn grote schuld,
omwille van uw naam.

4 Psalm 68:5
Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt,
HEER is zijn naam,
jubel als hij verschijnt.

5 Psalm 75:2
Wij loven, God, wij loven u,
uw naam is ons nabij,
uw wonderen gaan van mond tot mond.

6 Psalm 103:1
Prijs de HEER , mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

7 Psalm 105:3
Beroem u op zijn heilige naam.
Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.

8 Psalm 118:10-12
Alle volken hadden mij ingesloten
– ik weerstond ze met de naam van de HEER –
ze sloten mij van alle kanten in
– ik weerstond ze met de naam van de HEER –
ze sloten mij in als een zwerm bijen
maar doofden snel als een vuur van dorens
– ik weerstond ze met de naam van de HEER.

9 Psalm 119:55
Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam, HEER ,
en houd ik mij aan uw wet.

10 Psalm 143:11
Houd mij in leven, HEER ,
tot eer van uw naam,
leid mij uit de verdrukking,
door uw gerechtigheid.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving