Middagdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 7 januari
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Wilbert Scheffer
Thema: God op de 1e plek zettenMiddagdienst

Je bent van harte welkom in deze middagdienst. Het thema is: ‘God op de 1e plek zetten’.

Welkom
Voorbereiding
♫ De Nieuwe Psalmberijming 33:1,2,6
Stilte
Bemoediging & Groet
♫ LvdK Gezang 169:1,5,6 Zingt nu de Heer , stemt allen in
Gebed
Woord
Schriftlezing: Lucas 2:22-32
Lofzang van Simeon
♫ Nieuwe Liedboek 159a Nu is het woord gezegd
Schriftlezing: Lucas 2:33-40
Verkondiging: God op de 1e plek zetten
Antwoord
♫ LvdK Gezang 473:1,2,3,4,5,10 Neem mijn leven, laat het, Heer
Dank en voorbede
Collecten
Geloofsbelijdenis
♫ A.F.Troost, Adem van boven 26: Ik geloof dat God mijn Vader
Wegzending
Zegen
♫ Amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving