Vesper in 40dagentijd: ‘Niet meer mijn ik…’

< Naar de agenda

Datum: zondag 25 februari
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Niet meer mijn ik...
Bijzonderheden: Vesper

Muzikale begeleiding: Martin van Heerde, orgelVesper in 40dagentijd: 'Niet meer mijn ik...'

In deze Vesperviering in de veertigdagentijd verdiepen we ons in een krachtige uitspraak van de apostel Paulus: ‘Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’. Is dat wat jij wilt: dat je eigen ik eraan gaat, en dat Christus in je leeft?

En is dit misschien wat Jezus bedoelde toen hij zei (Matteüs 16:24-25): ‘‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn ​kruis​ op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden”?

Liturgie:

Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 172:1,3,4 – Een mens te zijn op aarde
Gebed
Lezen: Galaten 2:15-20 (NBV 2004)
Stilte (3 minuten, met in beeld: Galaten 2:20 uit NGB 1951*)
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,3 – Jezus, leven van mijn leven
Overdenking bij Galaten 2:20 ‘Niet meer mijn ik…’
Muzikaal moment
Stilte (3 minuten, met in beeld: Galaten 2:20 uit NGB 1951*)
Zingen: Kerkboek Gezang 90:1,2 – Ontsluit, o Heer, voor U ons hart
kyrieVoorbeden met gezongen Kyrie
Gezamenlijk Onze Vader
Zingen: Kerkboek Gezang 69 – U, heilig Godslam, loven wij
Zegen en gezongen amen
Collecte bij de uitgang

*Galaten 2:20 Vertaling NBG 1951
Met ​Christus​ ben ik gekruisigd, en toch leef ik,
(dat is), niet meer mijn ik, maar ​Christus​ leeft in mij.
En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de ​Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en Zich voor mij heeft overgegeven.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving