Middagdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 28 oktober
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Mijn ziel
Bijzonderheden: VesperIn deze vesper gaat het over: ‘Mijn ziel’. We laten ons inspireren (en waarschuwen) door Dietrich Bonhoeffer die in een preek eens zei:

“Dat woordje ‘ziel’ klinkt zo vreemd temidden van de verwarring en het geschreeuw van de stemmen die zichzelf aanprijzen. Het heeft een zo rustige en stille klank, dat het nauwelijks meer uitkomt boven het razen en woeden in ons innerlijk. Maar het heeft een klank van grote verantwoordelijkheid en ernst: jij, mens, hebt een ziel. Let op dat je die niet verliest, dat je niet op een dag ontwaakt uit het gewoel van het leven – zowel beroepsmatig als privé – en ziet dat je van binnen hol bent geworden, een speelbal van gebeurtenissen, een blad waarmee de wind speelt, en dat uiteindelijk verwaait; dat je geen ziel hebt. Mens, let op je ziel!”

We zingen uit Psalmen waarin het gaat over de ziel.

Liturgie

Gesproken votum en groet
Zingen: Psalm 119:42 – Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
Gebed
Zingen: Psalm 119:66 – Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied
Lezen: Psalm 119:169-176
Meditatief orgelspel
Overdenking ‘Mijn ziel’
Zingen: Psalm 143:6,8 – Ik strek naar U mijn beide handen
Voorbeden met gezongen Kyrie
Zingen: Psalm 25:1,10 – ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Zegen
Deurcollecte

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving