Middagdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 4 november
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jelle Drijfhout
Thema: Verbondenheid, een wonder van GodMiddagdienst

Je bent van harte welkom in deze middagdienst.

Votum en zegengroet
Gk 247:1-7 (beurtzang: a,v,m,a,v,m,a) Heer God, wij allen loven U
Gebed
Schriftlezing: Ef 2:11-22
Ps 116:1,6,8,10
Tekst: Ef 2:14-18
Verkondiging
Ps 133:1,2 (de nieuwe psalmberijming)
Voorbede en dankzegging
Geloofsbelijdenis
LB 968:2,5 Door God bijeenvergaderd, een volk dat Hem behoort
Collecte
Gk 231:2,4 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving