Middagdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 25 november
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Durf te wachten
Bijzonderheden: VesperMiddagdienst

Over een week begint de Adventstijd. Dat is een tijd van wachten en verwachten. Vandaar het thema voor dit vesper: Durf te wachten.

We luisteren onder andere naar een uitspraak van Dietrich Bonhoeffer:

“Het is niet aan ons de dag te voorspellen – maar die dag zal komen – dat er weer mensen geroepen worden om zó Gods Woord te spreken dat de wereld er onder verandert en zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn, volkomen a-religieus misschien maar bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus; de mensen zullen ontsteld zijn maar zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van een nieuwe rechtvaardigheid en waarheid, een taal die vrede verkondigt tussen God en de mensen en de nabijheid van zijn Rijk. ‘Zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en het heil, dat Ik aan haar doe’ (Jer. 33:9). Tot die tijd zal de zaak der christenen verborgen zijn en stil, maar er zullen mensen zijn die bidden en het goede doen en wachten op Gods tijd. Ik hoop dat jij één van hen zult zijn en dat eens van jou gezegd zal worden: ‘Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag’ (Spr. 4:18).”

Liturgie

Gesproken votum en groet
Zingen: Psalm 25:1,2
Gebed
Zingen: Psalm 25:3,4
Lezen: Psalm 5
Meditatief orgelspel
Overdenking ‘Durf te wachten’
Zingen: Psalm 25:8,10
Voorbeden met gezongen Kyrie
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 115:1,2 ‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten’
Zegen
Deurcollecte

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving