Miniconferentie Pastoraat – Oog voor elkaar

< Naar de agenda

Datum: maandag 27 november
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Organisator: De kerkenraadVoel jij je gezien in de Plantagekerk? Is er aandacht voor jou als persoon? Ben je in beeld als er moeite en verdriet en pijn in je leven is?

Als we het hebben over pastoraat, gaat het daarover: dat we elkaar zien, dat we oog hebben voor elkaar en voor wat er speelt in onze levens. Pastoraat noemen we dat in de kerk: dat we zorgen voor elkaar omdat Jezus voor ons zorgt als de goede herder.

Maar hoe ziet dat pastoraat er dan uit? Hoe kunnen we op een betekenisvolle manier aan elkaar verbonden worden en met elkaar verbonden blijven? En wie spelen hier in een voortrekkersrol? En wat moeten we doen als we het onderlinge pastoraat in de gemeente willen versterken?

Over deze vragen willen we als Plantagekerkers met elkaar in gesprek gaan tijdens een Miniconferentie op maandagavond 27 november van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Plantagekerk. Iedereen in de gemeente is welkom! Speciaal zijn uitgenodigd: alle pastorale assistenten, alle ouderlingen, alle diakenen en diaconale assistenten en alle miniwijkcoördinatoren.

PROGRAMMA

19.30 uur Inloop
20.00 uur Opening: zingen, bijbelmoment en gebed
20.15 uur Praatje vanuit de kerkenraad: wat zijn onze verlangens rond het pastoraat in de Plantagekerk?
20.30 uur Drie pastoraal assistenten aan het woord
20.45 uur Uitleg workshops
20.50 uur Koffiebreak
21.00 uur Workshops
21.40 uur Korte terugkoppeling
21.50 uur Afsluiting met zingen en gebed
22.00 uur Samen naborrelen

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving