Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 3 september
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: Wij zijn mensen van de weg
Bijzonderheden: Doop

Muzikale begeleiding: Muziekband‘Wij zijn mensen van de weg.’ Daar staan we vandaag in de doopdienst bij stil. We maken mee dat Abram geroepen wordt door God, om op weg te gaan. Is dat niet waar het in geloven om gaat: op weg gaan?

De liturgie voor de dienst ziet er zo uit:

God en elkaar ontmoeten
Gesproken votum en zegengroet
Zingen: Opwekking 539 Kom nu is de tijd
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Gebed
Zingen: Maranatha

De doop vieren
Dooponderwijs
Luisterlied: Meer dan een wonder
Doopvragen
Doop
Vraag aan gemeente
Zingen: Opwekking 599 Nog voordat je bestond
Gebed

Luisteren naar Gods Woord
Schriftlezing: Genesis 11:27-12:9
Preek ‘Wij zijn mensen van de weg’ (download PreekKracht)
Zingen: Opwekking 710 Zegen mij

Weer op weg gaan
Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 638 Prijs Adonai
Gesproken zegen en amen

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving