Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 17 september
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: De Bijbel Open
Bijzonderheden: Startzondag en Avondmaal

Muzikale begeleiding: MuziekbandHet nieuwe kerkelijk seizoen start. Als thema hebben we in de Plantagekerk gekozen voor ‘De Bijbel Open’. De Bergrede van Jezus zal daarin een belangrijke rol spelen. Daarom lezen we deze morgen het begin en het einde van die toespraak. En we vragen ons af: Wat hebben ‘nederig van hart zijn’ en Bijbellezen met elkaar te maken?

In deze dienst vieren we ook de maaltijd van onze Heer Jezus. Als je in deze dienst aanwezig bent als gast, en Christus van harte volgt, ben je hartelijk welkom om deze maaltijd mee te vieren.

God en elkaar ontmoeten
Welkom
Gesproken votum en groet
Zingen: Opwekking 194 ‘U maakt ons een, u bracht ons tezamen’
Zingen: Opwekking 174 ‘Juicht, want Jezus is Heer’
Gebed
Zingen: ‘Vandaag’ (Kinderlied)
> Regenboogkids vertrekken

De Bijbel open
Bijbellezingen: Matteüs 4:12-5:3 en Matteüs 7:24-29
Luisterlied: ‘Speak the Word’ (Tommy Walker)
Preek: Lees… Luister… Leef…
Zingen: Opwekking 687 ‘Heer wijs mij uw weg’

Avondmaal vieren
Viering (luisterliederen: ‘Het Woord van God’, ‘Aan uw tafel’)
Zingen: Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’
> Regenboogkids komen terug

Weer op weg gaan als gemeente
Het seizoen start: 1-minuutpraatjes
Voorbeden
Collecte (kinderen spelen twee liederen)
Zingen: ‘Samen in de kerk van Jezus’*
Zegen


*Samen lezen, samen delen, samen eten

Melodie: Gereformeerd Kerkboek 167

1 Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

3 In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Kees Smits, bij Gemeentethema Plantagekerk Zwolle, december 2015

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving