Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 8 oktober
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Bijzonderheden: Avondmaal

Muzikale begeleiding: Martin van Heerde (orgel en piano)Vanmorgen luisteren we opnieuw naar woorden van Jezus uit de Bergrede. Deze keer gaat het over de betekenis van de wet in het leven van zijn volgelingen. Wat betekent het dat Jezus die wet niet afschaft maar vervult? Ook vieren we samen de maaltijd van de Heer. Wees welkom!

Liturgie 

Welkom en mededelingen
Gezongen votum en groet
Zingen: Psalm 118 1 en 7 (Nieuwe Psalmberijming)*
Gebed
Lezingen: Matteüs 5:17-20 en Romeinen 8:1-6
Zingen: ‘Op zondag kijk ik door gekleurde ramen’**
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘Jezus is onze wet’
Gebed
Zingen: Opwekking 343 ‘Heilige Geest van God’ (2x)
Onderwijs avondmaal
Instellingswoorden
Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 377 ‘Zoals ik ben’ (wisselzang)***
Gaande viering (muziek en stilte)
Voorbeden
Collecte
>Regenboogkids komen terug
Zingen: ‘Ga maar gerust’ (melodie Gereformeerd Kerkboek Gezang 163)****
Zegen en gezongen amen

* Nieuwe Psalmberijming Psalm 118:1,7

1. De Heer is goed, Hem moet je eren;
zijn liefde houdt voor altijd stand.
Laat Israël het proclameren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’
Al wie de Heer dient, laat het horen:
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’

7. Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de Heer.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen
met groene twijgen in de hand.
De Heer is goed, Hem moet je prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.

** ‘Lied van de zondag’ (van Hans Werkman)

1. Op zondag kijk ik door gekleurde ramen.
Ruimte voor God en ruimte voor ons samen!
Het licht valt binnen uit de hoge lucht
en hult ons in Gods stil en goed gerucht.

2. Dag van de Heer, de eerste dag der dagen.
Ik luister naar hem en ik stel mijn vragen.
Ik breng mijn hoop en onrust in zijn huis.
Hij wijst mijn hart een rustplaats bij hem thuis.

3. Dag van het Woord, dag van het samen bidden,
dag van de hoge stilte in ons midden,
de stilte in mijn hoofd en in mijn hand,
dag dat ik adem schep en God ontvang.

4. Geen dag van regels maar een dag van rusten,
want ik ben moe, ik ben een schuldbewuste
en leg voor Jezus, opgestane Heer,
de kwade last van mijn geweten neer.

5. Geen strenge dag van laten en verbieden.
Dag van de zon en dag van Jezus’ liefde.
Geen lege dag en niet genadeloos,
een dag vol van Gods aandacht die ons koos.

6. Dag die zich uitstrekt over alle dagen
van hoop en vrees, geluk en tegenslagen.
Dag van genezing, dag van het begin,
dag van bevrijding: Christus overwint.

*** ‘Zoals ik ben’

…volgt…

**** ‘Ga maar gerust’

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving