Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 15 oktober
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Pastor Hany Ghattas en ds. Jos DoumaVan harte welkom in deze bijzondere kerkdienst die in het kader staat van de Christelijke Arabische Conferentie die dit weekend in de Plantagekerk wordt gehouden. Wees welkom!

Woord van welkom
Gebed
Gesproken votum en groet
Zingen 1: Opwekking 407 ‘Hoe groot zijt gij’
Zingen 2: Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’
Zingen 3: ‘Jezus, U maakt mij vrij’ (met de kinderen)
> Kinderen gaan naar de Aquamarijn voor hun eigen programma
Schriftlezing (Nederlands en Arabisch): Matteüs 8:18-23
Preek door pastor Hany Ghattas (Arabisch met Nederlandse vertaling)
Zingen 4: Opwekking 399 ‘Vader God, ik vraag me af’
Zingen 5: ‘When I look into your hominess
Tijd van gebed (Nederlands en Arabisch)
Collecte
Zingen 6: Opwekking 167:1,2,3 ‘Samen in de naam van Jezus’
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving