Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 26 november
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: Gelukkig wie vervolgd worden
Bijzonderheden: Dienst met apart programma voor de kinderenVeel christenen worden vervolgd vanwege hun geloof. Wat is het voor hen moeilijk om Jezus te volgen! En toch zegt Jezus ‘Gelukkig ben je als je wordt vervolgd!’ Hoe kan dat? Daar staan we vanmorgen bij stil.

In deze dienst werken we samen met Open Doors. Tijdens deze dienst zal er beneden voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 een interactieve voorstelling zijn met muziek en poppenspel. Voor de groepen 5 tot en met 8 komt er een gastspreker. De collecte zal deze dienst bestemd zijn voor het werk van Open Doors.

De liturgie voor de dienst:

Welkom en mededelingen
Gesproken votum en groet
Zingen: Opwekking 635: Prijs Adonai
Zingen: Opwekking 807: God van Licht
Gebed
Zingen: Opwekking voor Kids 18: Ben je groot of ben je klein
> kinderen gaan naar beneden voor eigen programma (10.15 uur)
Schriftlezing: Matteüs 5:3-16
Filmpje over Fatima
Preek over Matteüs 5:10 ‘Gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid’
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 285:1,2,3,4 Geef vrede, Heer, geef vrede
> kinderen komen terug (10.55 uur)
Terugkoppeling uit het Open Doors programma
Voorbeden
Collecte
Zingen als zegen: Opwekking voor Kids 311: De zegen van God wens ik jou toe

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving