Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 3 december
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: God maakt dat ik kan lachen
Bijzonderheden: Eerste Advent, DoopdienstVandaag is het de eerste zondag van Advent. Vier zondagen leven we toe naar het kerstfeest. Dan vieren we de geboorte van Jezus als redder voor de wereld.

In deze doopdienst op de eerste zondag van de maand staan we weer stil bij een Abraham-verhaal. Deze keer het verhaal over de geboorte van Izaäk. We lezen Genesis 17:15-22 en Genesis 21:1-7 (en ook nog: Lucas 1:26-38). De lach die Isaäk tovert op het gezicht van Sara – is dat de lach die Jezus op ons gezicht tovert?

In deze dienst wordt Joanne Timmerman gedoopt.

Wees welkom!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars
Gesproken votum en groet
Zingen: Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)
Zingen: Verwachten (Opwekking 780)
Gebed
Dooponderwijs en doopvragen
Doop van Joanne Timmerman
Doopvraag aan doopgetuigen en gemeente
Zingen: Vrede van God (Opwekking 602)
Gebed voor de doopouders
> Regenboogkids vertrekken
Schriftlezingen: Genesis 17:15-22; Genesis 21:1-7; Lukas 1:26-38
Luisterlied: God keert alles om (Sela)
Preek ‘God maakt dat ik kan lachen’
Gebed
Zingen: Lof, aanbidding (Opwekking 671)
Woorden voor onderweg
Zingen: Op hem rust mijn geloof (Opwekking 670)
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: O kom, o kom Immanuël (Liedboek Gezang 125)
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving