Tweede Adventszondag

< Naar de agenda

Datum: zondag 10 december
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: Ben je boos, pluk een roos
Bijzonderheden: Tweede Advent, Avondmaal

Muzikale begeleiding: Herman WeelinkTweede Adventszondag

Vandaag is het de tweede zondag van Advent. Vier zondagen leven we toe naar het kerstfeest. Dan vieren we de geboorte van Jezus als redder voor de wereld.

Op deze tweede zondag van de maand luisteren we weer naar woorden van Jezus uit de Bergrede. Jezus spreekt daar over onze boosheid en woede. ‘Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat…’. Herken je het? Boosheid bij jezelf over van alles en nog wat? Geweld in de samenleving? Woede die zich uit in terrorisme? Al die boosheid en woede hoort bij het donker in deze wereld dat schreeuwt om het licht van Kerst.

‘Gelukkig zijn de vredestichters’, zegt Jezus. Maar hoe kun je vrede brengen als je boos bent? We luisteren naar het evangelie van de Bergrede vanuit het thema ‘Ben je boos, pluk een roos‘. In deze dienst vieren we ook het Avondmaal.

Liturgie voor deze dienst

Welkom en mededelingen
Aansteken Adventskaars
Gezongen votum en groet
Zingen: Liedboek Gezang 132:1,2,3 – Er is een roos ontloken
Gebed
Schriftlezingen: Matteüs 5:21-26 en Jakobus 3:7-18
Zingen: Levensliederen Psalm 25:2,3,4*
> Regenboogkids vertrekken
Preek over Matteüs 5:21-22 ‘Ben je boos…’
Gebed
Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg
Introductie Avondmaalsviering
Zingen: Opwekking 599 – Kom tot de Vader
Gaande viering
Zingen: Levensliederen Psalm 36:3a en 2b*
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 595 – Licht van de wereld
Zegen en gezongen amen

Levensliederen Psalm 25:2,3,4

2 Doe mij, HEER, uw wegen kennen,
laat mij al uw paden gaan.
En leer mij steeds meer te wennen
aan uw waarheid, wijs die aan.
Fleur me op, u bent de God
die mij zeker komt bevrijden.
Heel de dag lang wacht ik tot
u mij redt uit al mijn lijden.

3 Groot en goed is uw bescherming
en uw liefde voor altijd!
HEER, herinner uw ontferming,
want van jongsaf heb ik spijt:
Ik heb zoveel fout gedaan –
wil daaraan geen aandacht schenken.
HEER, het gaat uw goedheid aan!
blijf genadig aan mij denken.

4 Ja, wat is de HEER rechtvaardig!
Hij brengt zondaars op zijn spoor.
Koninklijk en zo zachtaardig
gaat hij zwakke mensen voor.
Loopt de route van de HEER
niet van waarheid naar genade
voor wie letten op zijn leer,
voor wie zijn verbond bewaren?

Levensliederen Psalm 36:3a en 2b

HEER, in uw licht zien wij het licht.
Het straalt met glans van uw gezicht.
Bij u ontspringt het leven.
Blijf liefdevol voor wie u kent,
Doe recht aan wie zich consequent
en eerlijk aan u geven.
Uw liefde is zo kostbaar, God!
De mensheid neemt haar toevlucht tot
de schaduw van uw vleugels.
Bij u doen mensen zich tegoed.
U lest hun dorst met overvloed,
zij delen in uw vreugde.

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving