Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 24 december
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: Met eigen ogen Jezus zien
Bijzonderheden: Vierde Advent

Muzikale begeleiding: Gertjan Ronner (orgel)Morgendienst

Op deze vierde Adventszondag, zo vlak voor Kerst, kijken we uit naar Jezus. We doen dat in deze dienst samen met Simeon. Over hem wordt gezegd in Lucas 2:25: ‘Hij was een ​rechtvaardig​ en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de ​heilige​ Geest​ rustte op hem.’

Ben jij ook zo iemand: een rechtvaardige en vrome man of vrouw die uitziet naar Jezus als Redder? En misschien nog mooier: Ben jij ook iemand op wie de heilige Geest rust? We luisteren naar deze Bijbeltekst tegen de achtergrond van de beginwoorden van Jezus in de Bergrede: ‘Gezegend wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’.

Ds. Jos Douma is de voorganger. Gertjan Ronner bespeelt het orgel.

Welkom
Votum en groet (gesproken)
Zingen: Liedboek Gezang 122:1-5 Kom tot ons de wereld wacht
Gebed
Zingen: Lied uit het donker*
Schriftlezing: Lucas 2:25-35
Preek ‘Met eigen ogen Jezus zien’
Gebed
Zingen: Kerkboek Gezang 52:1,2 Zo laat Gij, Heer, uw knecht
Muzikaal intermezzo
Voorbeden
Zingen: Een diepe nacht houdt Bethlehem*
Collecte
Zingen: Een lied weerklinkt in deze nacht*
Zegen en gesproken amen

‘Lied uit het donker’
(tekst: Kees Smits, melodie: ‘Een roze fris ontloken‘)

1. In deze donkertijden
en dagen hoopgericht,
verdwalen wij in lijden
en zoeken naar wat zicht.
Nog is de nacht niet klaar.
Wij schuilen bij een ander;
soms vinden wij elkaar.

2. Het zoeken duurt nog dagen,
wij worden nu zo moe,
nog smijt de kou haar vlagen;
wij weten echt niet hoe.
Dan gaat een lichtpunt aan.
Wij rennen naar dat teken,
verwarmen ons bestaan.

3. Wie heeft dit licht ontstoken?
Wie kan zelf stralend zijn?
Men heeft van Hem gesproken,
geen plaats nu meer voor schijn.
Profeten zeiden luid:
Jouw Heer komt helend lijden:
zing, dans je redding uit!

‘Een diepe nacht houdt Bethlehem’
(uit: Het liefste lied van overzee, melodie: ‘O little town of Bethlehem‘)

1. Een diepe nacht houdt Bethlehem in dromenloze ban.
Haar straten zwijgen, maar verstild straalt heel het sterrenplan.
Hoe zwart het nacht’lijk duister, het donker dat haar dekt
wordt nu met godd’lijk licht gevuld dat haar tot leven wekt.

2. Nu ster voor ster de morgen groeit, de dag geboren wordt,
breekt heel de nacht in zingen uit: Gods glorie wordt gehoord!
Hier zingen eng’len hemels de aarde vrede toe.
Nog slaapt zij aan het heil voorbij waarvan zij weten moet.

3. Het zwijgen van de lange nacht bewaart een stil geheim:
hoe God, de mensen toegedaan, als één van hen wil zijn.
Zo ongehoord verschenen, zo klein en zonder macht,
komt Gods genade aan het licht. Een Kind betrekt de wacht.

4. Gezegend Kind van Bethlehem dat onze harten wint,
wij bidden dat Gij ook bij ons een onderkomen vindt.
De eng’en zingen glorie, de morgen wordt begroet.
Het is de echo van hun lied die ons ontwaken doet.

‘Een lied weerklinkt in deze nacht’
(uit: Het liefste lied van overzee, melodie: ‘Sussex Carol‘)

1. Een lied weerklinkt in deze nacht, ons ooit door engelen gebracht (2x)
Vreugdevol nieuws, want hier is hij: de vorst van Gods barmhartigheid!

2. Niet langer drukt ons droefheid neer: wij vinden vreugde in de Heer! (2x)
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, schept ons een dag vol zaligheid.

3. Nu wijkt de zonder voor zijn licht. Ons leven wordt weer opgericht (2x)
Stem, mensen met de engelen in, aanschouw de Zoon, dit nieuwe begin!

4. Hij doet de duisternis teniet en engelen zingen ons dit lied. (2x)
glorie aan God, wnat vrede is nu hartslag der geschiedenis.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving