Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 4 februari
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: U bent een God die mensen ziet
Bijzonderheden: Doopdienst

Muzikale begeleiding: Band Jarno van der VegteMorgendienst

Vanmorgen geven we in de Plantagekerk aandacht geven aan het thema: ‘Zorg voor wat kwetsbaar is!’ Want het is Ontdekzondag: een jaarlijkse themazondag, waarop we elkaar als leden van de gemeente uitdagen om écht naar elkaar om te zien, of iemand nu een waarneembare beperking heeft of niet.

We lezen, zoals elke eerste zondag van de maand, uit de Abraham-verhalen. Vandaag lezen we Genesis 16. En we laten vooral deze woorden van Hagar, de slavin die was gevlucht naar de woestijn, tot ons doordringen: ‘U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ook ziet‘ (Genesis 16:13 Bijbel in Gewone Taal).

Er worden ook twee kinderen gedoopt: Saar Stevens en Siem Walinga. Wees welkom in deze dienst!

Liturgie voor de dienst:

Welkom
Zegen en groet
Zingen: Sela, Mijn toevlucht
Zingen: Opwekking 807, God van licht
Gebed
Dooponderwijs
Zingen: Sela, Wonderlijk
Doopvragen
Doop van Saar en Siem
Vraag aan gemeente
Zingen: Opwekking 602, Vrede van God
Gebed voor de ouders
> Regenboogkids vertrekken
Schriftlezing: Genesis 16:1-16 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
Preek ‘U bent een God die mensen ziet’
Zingen: Opwekking 518, Heer, U doorgrondt en kent mij
Zingen: Opwekking 618, Jezus, hoop van de volken
Voorbeden
1-minuutpraatje diaconie
Collecte (luisterlied: Psalmproject – 139 Heer die mij ziet zoals ik ben)
Zingen: Opwekking 601, Deel door ons uw liefde uit
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving