Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 4 maart
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: Want jij hebt naar mij geluisterd
Bijzonderheden: Doopdienst

Muzikale begeleiding: Band Rachel KienekerWelkom in deze dienst! We gaan weer luisteren naar een Abraham-verhaal. Abraham is de vader van alle gelovigen. Deze keer wordt zijn geloof wel heel zwaar door God op de proef gesteld: ‘Je moet je zoon, je enige, offeren.’ Hoe kán God dat vragen van Abraham!?

In deze dienst worden gedoopt Fedor Plaggenmarsch (0 jaar) en Ehsan Rahgozar (18 jaar). De band verzorgt de muzikale begeleiding.

Liturgie:

Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 194: U maakt ons één
Zingen: Opwekking 501: Laat uw vrede heersen
Gebed

Dooponderwijs
Luisterlied: Kinga Ban: Meer dan een wonder
Doopvragen
Doop Fedor Plaggenmarsch
Vraag aan de gemeente
Zingen: Opwekking 736: Wij zegenen jou
Belijdenis en doop Ehsan Rahgozar
Zingen: Thank You
Getuigenis van Ehsan
Zingen: Opwekking 798: Houd Vol
> Regenboogkids vertrekken

Bijbellezing: Genesis 22:1-18
Preek
Zingen: Wij blijven geloven
Voorbeden
(twee 1-minuut-praatjes)
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving