Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 29 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma en Stephen Abarika
Thema: Gebruik de gave die God je geeft!
Bijzonderheden: AvondmaalAfbeeldingsresultaat voor world servant ghanaIn deze dienst staan we stil bij het Ghana-project van de vorige zomer. Een groep van bijna 30 jongeren was in Ghana om een school te bouwen en om te leren hoe je God kunt dienen, samen met andere mensen.

Stephen Abarika gaf ter plekke leiding aan dit project. Hij is in Nederland en zal met ons het Woord van God delen vanuit 1 Petrus 4:10: “Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.”

We vieren in deze dienst ook samen het Avondmaal.

Liturgie

God en elkaar ontmoeten

 • Welkom
 • Zegen en groet
 • Zingen: Opwekking 638 – Prijs Adonai
 • Zingen: Amazing Grace
 • Gebed

God dienen in de wereld

 • Presentatie Ghana-groep en World Servant
 • Bijbellezing: 1 Petrus 4:7-16
 • Kindermoment
 • Zingen: Build Your Kingdom
 • Woordverkondiging door Stephen Abarika over 1 Petrus 4:10
 • Zingen: Opwekking 574 – Groot is Hij

De maaltijd van Jezus vieren

 • Onderwijs en gebed
 • Gaande viering
 • Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg

Weer op weg gaan in Gods wereld

 • 1-minuutpraatje World Servants Gramsbergen
 • Collecte
 • Zingen: Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de huizen
 • Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving