Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 20 mei
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Vraag! Zoek! Klop! Verlangen naar meer van de Geest
Bijzonderheden: PinksterfeestVandaag vieren we het Pinksterfeest: Jezus heeft zijn  Geest uitgestort! En tegelijk verlangen we naar meer van de Geest.

Jezus leert ons in de Bergrede te bidden om meer van zijn koninkrijk: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7). Meer van Gods koninkrijk is: meer van Gods Geest! Daar zal het in deze Pinksterdienst over gaan.

Wees welkom!

Liturgie Pinksterdienst Plantagekerk 20 mei 2018

 • Welkom
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 754 Kom o Heilige Geest
 • Zingen: Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek Gezang 477 Geest van hierboven
 • Schriftlezingen: Handelingen 1:9-14, Handelingen 2:1-4; Psalm 51:9-14
 • Zingen: Psalm 51:5,7 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht
 • Preek over Matteüs 7:7-11 Vraag! Zoek! Klop! Verlangen naar meer van de Geest
 • Zingen: Opwekking 501 Vader mijn God, ik aanbid U
 • Zingen: More love, more power
 • Voorbeden
 • Collecte (luisterlied: Bryan & Katie Torwalt, Holy Spirit)
 • Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
 • Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving