Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 1 juli
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Schep, o God, een zuiver hart in mij

Muzikale begeleiding: orgel/piano: Gertjan RonnerMorgendienst

Liturgie voor deze dienst:

Welkom en mededelingen
OpeningsWoord: Kolossenzen 1:13-14
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Opwekking 194 ‘U maakt ons één
Zingen: Psalm 139:1,11 ‘HEER, U doorgrondt mij van omhoog’
Gebed van tranen en troost
Luisterlied: ‘Hoor mijn gebed’ (Sela)
Bijbellezing: Psalm 51
Zingen: Psalm 51:4,5 ‘Voltrek de reiniging en raak mij aan’
Kindermoment
Preek over Psalm 51:12 Schep, o God, een zuiver hart in mij
Zingen: Opwekking 389 ‘Create in me a clean heart
Zingen: Opwekking 599 ‘Kom tot de Vader
Op weg met God: Efeziërs 6:10-18 ‘Doe je wapenrusting aan’
Zingen: Opwekking 436 ‘Onze Vader
Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 194 ‘Abba, Vader
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving