Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 15 juli
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: God verandert mensen (deel 2)
Bijzonderheden: Bevestiging ambtsdragers en assistenten

Muzikale begeleiding: MuziekbandMorgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst. Deze dienst is een vervolg op de morgendienst van vorige week. Lees daar meer over het thema ‘God verandert mensen‘.

De liturgie voor deze dienst

God en elkaar ontmoeten
Welkom en mededelingen
Afkondiging overlijden
Zingen: Psalm 91:1,7 – Hij die op Gods bescherming wacht
Votum en groet
Gebed (zittend)
Zingen: Sela – Heer, ontferm U over ons
> Regenboogkids en kinderen groep 8 vertrekken

Luisteren naar Gods woord
Schriftlezing 1 Johannes 2:28-3:6
Zingen: Opwekking 689 – Spreek, o Heer
Preek over 2 Korintiërs 3:18 ‘God verandert mensen’ (2)
Aanbidding: ‘Thy Will Be Done’
Zingen: Opwekking 550 – Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart

Bevestiging ambtsdragers en assistenten
Onderwijs over pastorale en diaconale zorg in de gemeente
Zingen: Sela – Breng ons samen
Vragen aan ouderlingen en diakenen
Zegen voor alle ambtsdragers en assistenten
Zingen: Kerkboek Gezang 10 – De HEER zegene u
Gebed

Weer op weg gaan
Kindermoment kinderen groep 8
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou
Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 627 – Jezus, Licht in de duisternis
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving