Zomerdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 19 augustus
Tijd: 11:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: 'Abba, Vader' roepen
Bijzonderheden: Geen crecheZomerdienst

Bidden is misschien wel het allerbelangrijkste wat een mens kan doen. Want bidden is dé manier om God te zoeken en om hier op aarde contact te maken met de hemel: Gods verborgen aanwezigheid. 

Maar bidden ervaren we vaak als moeilijk. We hebben er geen tijd voor, we voelen schroom om te bidden, we weten niet goed hoe we moeten bidden. Maar het verlangen om te bidden blijft.

In deze dienst zoeken we nieuwe inspiratie voor ons gebedsleven door tot ons door te laten dringen wat het betekent om ‘Abba, Vader’ te roepen. Paulus schrijft in Roeminen 8 vers 15:

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ​slaven​ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ​kinderen​ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’’.”

Wees welkom in deze Zomerdienst! (NB: er is vanmorgen in verband met de zomerperiode geen creche.)

De liturgie voor deze dienst:

 • Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
 • Zingen: Liedboek* Gezang 95:1,2 ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek Gezang 95:3 ‘Hem nu die in ons werkt en ons geleidt’
 • Lezen: Romeinen 8:12-17 en Galaten 4:4-6
 • Zingen: Kerkboek Gezang 102b:2,4 ‘Looft de Geest’
 • Verkondiging over Romeinen 8:15 ‘Abba Vader’ roepen
 • Zingen: Opwekking 136:1,2 ‘Abba, Vader, u alleen’
 • Leven met God: Romeinen 6:8-13
 • Liedboek Gezang 87:1,3,5 ‘Wij willen God de ere geven’
 • Voorbeden
 • Collecte (doel: Hospice Zwolle)
 • Zingen: Psalm 103:5,9 ‘Zoals een vader liefdevol zijn armen’
 • Zegen en gezongen amen

*Liedboek = Liedboek voor de Kerken 1973

 

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving