Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 7 oktober
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Durf een Daniël te zijn (1)
Bijzonderheden: DoopMorgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst! We vieren de ontmoeting met God en de doop van drie kinderen uit de gemeente!

Thema voor de dienst is: ‘Durf een Daniël te zijn’. Dat gaat over bidden, het thema waar we dit seizoen in de Plantagekerk veel aandacht aan besteden.

Van Daniël wordt verteld: “In zijn ​bovenvertrek​ had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was” (Daniël 6:11). Dwars tegen de verdrukking in houdt Daniel vast aan wat voor hem blijkbaar onmisbaar is: bidden tot God.

Hoe is dat met jou en mij? Welke rol speelt bidden in ons leven? Zouden we elkaar niet eens moeten uitdagen om nieuwe stappen te zetten op de weg van gebed?

Liturgie zondagmorgen 7 oktober

Welkom en mededelingen
Gesproken votum en groet
Zingen: Opwekking 720 – God maakt vrij
Zingen: Opwekking 539 – Kom, nu is de tijd aanbid Hem
Gebed
Zingen: Sela – Wonderlijk
Onderwijs over de doop
Vragen aan de ouders en Ja-woord
Doop
Zingen: Psalm 105:5 – God zal zijn waarheid nimmer krenken
Vraag aan de gemeente
Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
Gebed voor de ouders en hun kinderen
> Regenboogkids vertrekken
Schriftlezing: Daniël 6:2-29
Preek over Daniël 6:11 ‘Durf een Daniël te zijn – bidden als discipline’
Zingen: Opwekking 364 – Prijs onze Heer
Zingen: Sela – Bid met mij
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 574 – Groot is Hij
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving