Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 14 oktober
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Durf een Daniël te zijn (2)
Bijzonderheden: Bevestiging | Geloofsbelijdenis | AvondmaalMorgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst. We ontmoeten opnieuw Daniël en verwonderen ons over zijn toewijding aan God (we lezen Daniël 1)! In deze dienst vindt een openbare geloofsbelijdenis plaats en worden twee ouderlingen bevestigd en ontvangt een pastoraal assistent een zegen. En we vieren het Avondmaal!

Liturgie

Welkom en mededelingen
OpeningsWoord
Gezongen votum, groet, gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 460:1A,2V,3A,4M,5A ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’
Gebed
Bijbellezing: Daniël 1
Zingen: Opwekking 755 ‘Laat ons Christus zien’
> Regenboogkids vertrekken
Preek: ‘Durf een Daniël te zijn. Over vastbesloten toewijding’
Zingen: Liedboek Gezang 473:1A,2V,3M,4V,5M,10A ‘Neem mijn leven, laat het Heer’
Bevestiging ouderlingen
Zingen: Kerkboek Gezang 10 ‘De HEER zegene u’
Openbare geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 763 ‘Ik heb U nodig’
Avondmaalsviering
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 160:1,2 ‘Groot is uw trouw’
Voorbeden
Collecte (tijdens collecte: Hillsong, ‘Dit is mijn God’)
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Psalm 146:1,3 ‘Prijs de HEER je hele leven!’ (Levensliederen)*
Zegen en gezongen amen

*Levensliederen Psalm 146

1. Prijs de HEER je hele leven!
Zing, mijn ziel, en prijs de HEER!
Zolang ik het mag beleven
krijgt mijn God de hoogste eer.
Zolang ik op aarde ben
loof, aanbid en prijs ik hem.

3. Zielsgelukkig zul je leven
als je God als helper hebt,
als de HEER je hoop blijft geven,
Jakobs God vertrouwen schept.
Hemel, aarde, zee en land
zijn het kunstwerk van zijn hand.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving