Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 4 november
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Durf te dromen
Bijzonderheden: Doop

Muzikale begeleiding: Band o.l.v. Jarno van der VegteMorgendienst

De maand november staat in de Plantagekerk in het teken van gebed: #durftebidden. Vandaag en volgende week verdiepen we ons in het gebed van Jezus: het Onze Vader (Matteüs 6:9-13, in het centrum van de Bergrede).

In deze morgendienst staat de eerste helft van dat gebed centraal: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel”. Thema van de preek: ‘Durf te dromen‘. Volgende week staat het tweede deel van het Onze Vader centraal. Dan is het thema: ‘Durf te vergeven‘.

In deze dienst vieren we de doop van drie kinderen van de gemeente! Wees welkom!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gesproken votum en groet
Zingen: Opwekking 765 – Uw vrede vult dit huis
Zingen: Sela – Bid met mij
Gebed
Onderwijs over de doop
Zingen: Sela – Dooplied
Vragen aan de doopouders en Ja-woord
Doop
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou
Vraag aan de gemeente
Zingen: Kidsopwekking 86 – Ik ben veilig in Jezus armen
Gebed voor de ouders en hun kinderen
> Regenboogkids en kinderen groep 6 vertrekken
Schriftlezing: Matteüs 6:1-18
Preek: Durf te dromen!
Zingen: Sela – Geef ons vrede (Dona nobis)
Zingen: Psalm 103: 1, 2, 9 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 505 – Toon uw heerlijkheid
Zegen
Zingen: Opwekking 665 – Ooit komt er een dag

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving