Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 25 november
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Durf te huilen
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag

Muzikale begeleiding: Orgel: Henk Veenstra | Piano: Herman WeelinkMorgendienst

De maand november staat in de Plantagekerk in het teken van gebed: #durftebidden. Op deze eeuwigheidszondag staan we stil bij onze geliefden die gestorven zijn en ontdekken we de kracht van het ‘gebed van tranen’.

Thema van de preek is: ‘Durf te huilen‘. Wat is het belangrijk om onze tranen te laten stromen en ze biddend aan God te geven. Wat is het goed om te treuren en daarin de nabijheid van de Trooster te ontdekken.

In de dienst noemen we de namen van degenen die (sinds 1 januari 2018) in het midden van de gemeente zijn overleden. Door de familie of namens de familie zal er een kaars worden aangestoken. Er zal ook ruimte zijn om voor andere overledenen naar wie onze gedachten uitgaan een kaars aan te steken.

De liturgie van deze dienst:

Welkom en mededelingen
Openingswoord en -gebed
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Psalm 116:1-5 (Nieuwe Psalmberijming) – Ik hou van God*
Schriftlezingen: Psalm 42:1-6 en Openbaring 21:1-5
Zingen: Psalm 42:1,2,3 (Nieuwe Psalmberijming) – Net zo als een hert kan smachten*
Kindermoment
> Regenboogkids vertrekken
Zingen: Sela, In deze stilte
Preek ‘Durf te huilen’
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 473:1,6,7,10 – Neem mijn leven, laat het, Heer
Moment van herdenken (overledenen uit gemeente vanaf 1 januari 2018)
Zingen: Opwekking 428:1,2,3,4 – Genade zo oneindig groot
Moment van herdenken (andere overledenen) (pianomuziek)
Zingen: Opwekking 585 – Nooit meer tranen nooit meer pijn
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Liedboek Gezang 114:1,2,3 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Zegen en gezongen amen

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 116:1-5

1. Ik hou van God, want Hij heeft mij gehoord.
Hij wil niets liever dan mij antwoord geven.
Ik roep tot Hem zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd me in leven, HEER, vergeet me niet.’

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan arme mensen geeft Hij zijn bescherming.
Wat was ik zwak toen Hij mij redding bood!

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij; de dood kon me niet vangen.
Hij wiste alle tranen van mijn wangen
en heeft me voor een valpartij behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
In Gods nabijheid mag ik verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 42:1,2,3

1. Net zoals een hert kan smachten
naar een beekje, stromend, fris,
zo verlangend blijf ik wachten
op de God die leven is.
Diep vanbinnen schroeit er pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?

2. Alle nachten, alle dagen
eet ik enkel tranenbrood,
want ik hoor voortdurend vragen:
‘Is die God van jou soms dood?’
Ach, wat weet ik het nog goed
hoe ik meeliep in de stoet.
Ach, dat feestelijke zingen
toen we naar Gods woning gingen.

3. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld! –
dat je Hem aanbidden zult,
dat je je weer zult verblijden,
als zijn blik je zal bevrijden.

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving