Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 3 februari
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Heb lief! Heb lief!
Bijzonderheden: DoopMorgendienst

Eens vroeg iemand aan Jezus: ‘Wat is het grootste gebod in de wet?’ Het antwoord van Jezus luidde: ‘Heb God lief. Heb je naaste lief als jezelf.’ 

In de ‘school van de liefde’ zijn we hier bij de basis, het allerbelangrijkste: leren liefhebben. Maar hoe zijn we daar eigenlijk mee bezig? Gaat het vanzelf? Kunnen we het eigenlik wel? We luisteren naar wat we lezen in Matteüs 22:36-40.

Vraag: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Antwoord: ‘Heb de ​Heer, je God, lief met heel je ​hart​ en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Je bent van harte welkom in deze morgendienst waarin ook twee baby’s worden gedoopt.

De liturgie voor deze dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Gesproken votum en groet
 • Zingen: Sela – Laat ons samen één zijn
 • Zingen: Kerkboek Gezang 68:1,2,3 – Wij knielen voor uw zetel neer
 • Gebed
 • Zingen: Sela – Meer dan een wonder
 • Onderwijs over de doop
 • Vragen aan de doopouders en Ja-woord
 • Doop
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen: Sela – Ik zal er zijn
 • Gebed voor de ouders en hun kinderen
 • > Regenboogkids en kinderen groep 6 vertrekken
 • Schriftlezingen: Deuteronomium 6:4-9, Matteüs 22:34-40 en Romeinen 13:8-10
 • Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus mijn redder
 • Onderwijs: ‘Heb lief! Heb lief!’
 • Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde
 • Voorbeden
 • Collecte
 • > Regenboogkids komen terug
 • Zingen: Sela – Alles voor Hem
 • Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving