Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Ik lief jou
Bijzonderheden: AvondmaalMorgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst! Het thema is: ‘Ik lief jou’. Vanuit 1 Korintiërs 13:4-8 staan we samen stil bij het huwelijk als liefdesrelatie. 

De ​liefde​ is geduldig en vol goedheid.
De ​liefde​ kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent ​het kwaad​ niet aan, ze verheugt zich niet over het ​onrecht​ maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De ​liefde​ zal nooit vergaan.

Liturgie

 • Gezongen votum en groet
 • Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 89:1,9,13 – ‘Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd’*
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Korintiërs 13:1-13
 • Zingen: Psalm 63:2 ‘Uw liefde is het hoogste goed’
 • Kindermoment
 • Zingen: Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’
 • > Regenboogkids vertrekken
 • Onderwijs ‘Ik lief jou’
 • Gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 791:1-6 – ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
 • Avondmaal (gaande viering)
 • Zingen: Sela – ‘Jezus’ liefde voor mij’
 • Info over activiteiten rond huwelijk
 • Voorbeden
 • Collecte
 • > Regenboogkids komen terug
 • Zingen: Opwekking 488 ‘Kracht van uw liefde’
 • Zegen en gezongen amen

*Psalm 89:1,9,13 Nieuwe Psalmberijming

1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U heeft uw dienaar David liefdevol gezworen:
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik op jou voorgoed mijn koninkrijk zal bouwen.’

9. ‘Mijn trouw neem Ik niet weg, mijn liefde neemt nooit af.
Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf.
Omdat Ik heilig ben, zal Ik de waarheid spreken;
Ik kan en zal mijn eed aan David niet verbreken.
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen;
Ik zorg voor hem; nooit zal zijn koninkrijk verdwijnen.’

13. Waar is uw liefde, waar uw goedheid van weleer?
Waar blijft uw trouw die U aan ons beloofd had, HEER?
U weet hoe volken ons met schande overladen,
hoe zij bij elke voetstap uw gezalfde smaden.
Toch zullen wij de HEER voor altijd dank bewijzen
en Hem instemmend met ons ‘amen, amen’ prijzen.

*Nieuwe Liedboek 2013 Gezang 791:1-6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde, luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving