Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 24 maart
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Maak ons bereid tot dienstbaarheidMorgendienst

Hoe ziet liefde er in de praktijk uit? Vanmorgen staan we voor de zesde keer stil bij de kerk als ‘school van de liefde’. Onze geloofsgemeenschap is dé plek waar we samen met vallen en opstaan leren om te doen wat Jezus zegt: ‘Heb God lief en heb je naaste lief als jezelf’.

Vanmorgen nemen de diakenen ons mee in een gemeentebreed diaconaal project waarin we de kans krijgen om onze liefde voor onze naasten handen en voeten te geven. Want dit is wat we willen zijn, vanuit de liefde van Jezus: ‘Een kerk die helpt’.

Liturgie

Gezongen votum, groet, gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 320:1,2,3 – Zingt een nieuw lied voor God de Here
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 320:4 – De Heilige Geest geeft taal en teken
Lezen: 1 Petrus 4:1-11
Kindermoment
Zingen: Kerkboek Gezang 164 – Jezus vol liefde
Preek over 1 Petrus 4:7-11
Zingen: Opwekking 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon
Diaconaal moment
Zingen: Opwekking 705 – Toon mijn liefde
Omkeercollecte
Zingen: Gebed om de ander*
Voorbeden
Collecte
Zingen: Psalm 146:5,6,7,8 – ’t Is de HEER, die aan de armen
Zegen en gezongen amen

Gebed om de ander*

1.
Wij zijn Uw handen, wij zijn Uw stem.
Wij vormen Uw lichaam op aarde.
Maak onze harten bewogen Heer,
opdat wij er zijn voor de ander.
Maak ons bereid,
tot dienstbaarheid;
en woon met Uw liefde in ons.

2.
Maak ons van haat en oordeel vrij;
Help ons woorden van leven te spreken.
Woorden van liefde, waarheid en hoop,
die U zelf aan ons hebt gegeven.
Maak ons bereid,
tot dienstbaarheid;
en woon met Uw liefde in ons.

3.
Geef ons Uw kracht om te troosten, Heer,
waar de vreugde ons is ontnomen.
Breng Uw nabijheid door ons heen,
zoals U naar ons bent gekomen.
Maak ons bereid,
tot dienstbaarheid;
En woon met Uw liefde in ons.

4.
Maak ons Uw licht dat helder schijnt
voor wie ronddwaalt in het donker.
Breng al Uw kinderen veilig thuis,
zoals U ook ons heeft gevonden.
Halleluja,
Halleluja
De liefde van God woont in ons.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving