Paasmorgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 21 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Zeg maar JA tegen het Leven!
Bijzonderheden: Openbare geloofsbelijdenis

Muzikale begeleiding: Band en orgelPaasmorgendienst

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! Dat vieren we in deze morgendienst waarin we veel zullen zingen, waarin we luisteren naar de stem van de opgestane Heer en waarin Nienke, Petra en Irene hun geloof belijden. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren! Thema van de dienst: ‘Zeg maar JA tegen het Leven!’

Liturgie

Zingen: Opwekking 174 – Juicht, want Jezus is Heer!
Zingen: Opwekking 554 – Mijn Verlosser leeft!
Woorden van welkom, votum en groet
Zingen: Kerkboek Gezang 95:1-4 – Daar juicht een toon
Zingen: Liedboek Gezang 215:1-3 – Christus onze Heer verrees
Gebed
Zingen: Psalm 16:3,5 – Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed

Schriftlezing: Johannes 20:1-18
Zingen: Sela – Alles voor Hem
Preek over Johannes 15:16-17
Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg

Belijdenisvragen voor Nienke, Petra en Irene en ja-woord
Zingen: Liedboek Gezang 456:1-3 – Zegen ons Algoede
Persoonlijke zegen voor Nienke, Petra en Irene
Gebed
Zingen: Opwekking 734 – Adem om van U te zingen

Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 213 – U zij de glorie
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving