Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 19 mei
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Hugo de Vries
Thema: Petrus zegt: Ik heb U lief!Morgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst.

– Mededeling overlijden gevolgd door zingen van Psalm 31:1,2a en 3b

1 Bij U, o HEER, zoek ik bescherming.
Beschaam mijn hoop dan niet,
als U mijn noden ziet.
Hoor mijn gebed en toon ontferming.
Wil uitkomst mij bereiden,
mij naar uw recht bevrijden.

2a Wees mij een schuilplaats in gevaren,
een toevlucht in mijn leed,
waar ik mij veilig weet.
3b Mijn geest beveel ik in uw handen.
U, HERE, wilt uit lijden
mij door uw trouw bevrijden.

1. Votum, Genadegroet, Amen

2. Loflied op het Herderschap van God, NLB Ps. 23 : 1 en 3

3. Tien Woorden voor onwillige schapen: drie scherpe waarschuwingen, drie cadeaus en een beroep

4. Belijdenis van schuld

5. Gezongen gebed om genade, uit “Levensliederen”,
Ps. 32 : 1a + 4b (zie tekst hieronder)

6. Gesproken gebed om verlichting door de Heilige Geest.

7. Schriftlezing, Johannes 18 : 19 – 27 en Johannes 21 : 15 – 19

8. Lied bij het Bijbelgedeelte, NLB 886 (“Abba, Vader …”)

9. Preek over Joh. 21 : 15 – 19
Thema: “Petrus zegt: Ik heb U lief!”

10. Lied v toeëigening, GK 160

11. Dankgebed en evt. voorbeden

12. Collecten

13. Slotlied, LvdK, 481 : 1 en 4

14. Zegen, Amen.

Uit “Levensliederen”, Psalm 36 : 1a + 4b

Geluk is dat je fouten zijn vergeven,
je zonde weg, bedekt voor heel het leven.
Geluk is dat de HEER je niets verwijt
en dat je bent bezield door eerlijkheid.
Eer aan de Vader, die om ons blijft geven.
Eer aan de Zoon, door wie wij eeuwig leven.
Eer aan de Geest, die altijd voor ons pleit.
Drie-enig God, leef tot in eeuwigheid !

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving