Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 16 juni
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: U roept ons samen als kerk
Bijzonderheden: AvondmaalMorgendienst

Wat voor kerk willen we zijn? Rond die vraag zijn we afgelopen donderdag op een gemeenteavond begonnen met een gezamenlijk bezinningsproces. Vanmorgen komen we als gemeente weer samen en sluiten we daarbij aan door drie antwoorden te proeven die gegeven kunnen worden.

Het thema van de dienst, die er wat anders uitziet dan anders, wordt aangereikt door het lied van Sela waarmee we de dienst beginnen: ‘U ROEPT ONS SAMEN ALS KERK‘.

De twee eerste antwoorden zijn in eerdere prekenseries aan de orde geweest: van september tot november 2018 ging het in de preken over de kerk als ‘Huis van Gebed‘. En van januari tot maart 2019 ging het in de preken over de kerk als ‘School van de Liefde‘. Vandaag voegen we een derde antwoord toe die we direct verbinden met de viering van de maaltijd van Jezus Christus: de kerk is ook ‘Familie van Jezus‘.

Welkom om deze dienst mee maken en mee te beleven!

God en elkaar ontmoeten
Zingen: Sela ‘Votum’
Zingen: Sela ‘Breng ons samen’

De kerk als huis van gebed
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 95:1,2 ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’
> Regenboogkids vertrekken (om bij het Avondmaal terug te komen)
Schriftlezingen: Psalm 27:7-14 en Matteüs 6:5-8
Stiltemoment (ingeleid en afgerond met pianomuziek)
Zingen: Opwekking 815 ‘Vul dit huis met uw glorie’

De kerk als school van de liefde
Schriftlezingen: Marcus 12:28-34 en 1 Johannes 4: 7-16
Kindermoment
Zingen: Opwekking 88 ‘Een rivier vol van vrede’

De kerk als familie van Jezus
Schriftlezingen: Psalm 23 en Psalm 133
Korte overdenking: ‘Het Familiediner’
Zingen: Kerkboek Gezang 167:1,3 ‘Samen in de naam van Jezus’
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 602:1,3 ‘Vrede van God, de vrede van God’
Gaande viering (met zingen Nieuwe Liedboek Gezang 103e ‘Prijs de Heer, mijn ziel’)*
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 133:1,2 ‘Wat is het goed om eensgezind te leven’**
Dankgebed

Weer op weg gaan
Mentimetermoment: Wat voor kerk willen we zijn?
Eén-minuut-praatjes diaconie, 29-9-2019 en gemeenteweekend
Collecte
Zingen: Lied ‘Christus, alles in allen’ (melodie Opwekking 520)***
Zegen en gezongen amen

 

* Nieuwe Liedboek Gezang 103e

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

** Nieuwe Psalmberijming Psalm 133:1,2

1. Wat is het goed om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar,
die heerlijk ruikt en die in overdaad
druipt op zijn baard en zijn gewaad.

2. Het is als morgendauw, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
voor Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.

*** Lied ‘Christus, alles in allen’ (Kees Smits, 2017) melodie Opwekking 520

1.
Hier zijn wij, mensen, vaak vol van het nu,
haken, Heer Jezus, naar woorden van U.
Vol van uw liefde één lichaam te zijn,
willen wij groeien naar U, steeds meer rein.
2.
Wie wij ook zijn, van welk ras of welk land,
voelen in Christus een krachtige band.
U ziet ons aan als een volk in uw zon,
vrij om te dienen, uw Geest als de bron.
3.
Laat ons toch groeien naar U, Christus, Heer:
samen naar U toe, verlangen naar meer.
Want U bent alles in allen, volmaakt.
Leer ons toch knielen, door U aangeraakt.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving