Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 25 augustus
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Hij is hier. God ontmoet Elia

Muzikale begeleiding: Peter van Eijsden (orgel) en Nienke van der Vegte (piano en zang)Morgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst!

Liturgie voor de dienst

Welkom
Gezongen votum, groet, gezongen amen (orgel)
Zingen: Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ (piano)
Gebed
Lezen: 1 Koningen 19:1-4
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 64:1,2,3 ‘God, luister, let toch op mijn klagen’ (orgel) *
Lezen: 1 Koningen 19:5-18
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 62:1,3 ‘Bij God vind ik de diepste rust’ (orgel) **
Preek ‘Hij is hier: God ontmoet Elia’
Luisterlied ‘In the Silence’ ***
Zingen: Sela, Mijn toevlucht (Psalm 91) (piano)
Getuigenis
Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 687 ‘Heer wijs mij de weg’ (orgel)
Zegen en gezongen amen (orgel)

* DE NIEUWE PSALMBERIJMING 64

1. God, luister, let toch op mijn klagen!
Verlos mij van wie mij bedreigt;
zorg dat die meute mij niet krijgt.
Red mij van wie zich zwaar misdragen
en mij belagen.

2. Hoor hoe ze mij van kwaad betichten!
Listige leugens uit hun mond
schieten als pijlen in het rond.
Zie hoe ze sluw hun woorden richten
en onheil stichten.

3. Geniepig willen ze het winnen.
Ze schuwen lage listen niet
en zeggen: ‘Niemand die het ziet
of weet op wat voor kwaad wij zinnen
heel diep vanbinnen.’

** DE NIEUWE PSALMBERIJMING 62

1. Bij God vind ik de diepste rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij mij redt en mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

3. Vind rust bij God, mijn hart, wees stil!
Van Hem verwacht ik heil, ik wil
vertrouwen dat Hij mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan
de burcht waar ik naartoe kan gaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

*** IN THE SILENCE

In the silence of the heart you speak, / In de stilte van het hart spreekt U.
and your mercy is the air I breathe. / En uw genade is de lucht die ik adem.
You come to me in whispers / U komt naar me toe in fluisteringen.
and forgiveness sings. / Er klinkt een lied van vergeving.
In the silence of the heart you speak; / In de stilte van het hart spreekt U.
Lord, you speak. / Heer, U spreekt.

To the quiet of this room you come; / U komt naar de stilte van deze ruimte.
I am captivated by this love. / Ik ben gefascineerd door deze liefde.
You light these darkened corners, / U brengt licht op duistere plekken.
and I’m overcome. / En ik ben overwonnen.
To the quiet of this room you come; / U komt naar de stilte van deze ruimte.
Lord, you come. / Heer, U komt.

Silence, fall; oh I am listening. / Stilte, ik luister.
I am listening; sing to me. /  Ik luister. Wees een lied voor mij.
Spirit, fall; oh please stay with me. / Geest, blijf bij mij.
I am listening now; / Ik luister nu.
I am listening now. / Ik luister nu.

In the stillness of my soul you know; / In de stilte van mijn ziel voel ik me gekend.
you are hope that will not let me go. / U bent de hoop die mij niet loslaat.
You are the voice I follow; / U bent de stem die ik volg.
you lead me home. / U brengt mij thuis.
In the stillness of my soul you know; / In de stilte van mijn ziel voel ik me gekend.
Lord, you know. / Heer, U kent mij.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving