Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 8 september
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Werkelijk rust vinden
Bijzonderheden: Avondmaal

Muzikale begeleiding: Henk Veenstra (orgel)Morgendienst

Van harte welkom in deze dienst! Vandaag vieren we samen de maaltijd van Jezus. En we luisteren naar zijn stem. Hij zegt: ‘Kom naar mij toe. Ik zal je werkelijk rust geven.’ Ben je vaak onrustig? Voel je je vaak druk en vol? Zijn er lasten waaronder je gebukt gaat? Maak deze dienst dan mee.

De liturgie voor deze dienst

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, groet, gezongen amen
Zingen: Liedboek 2013 Gezang 791:1-6 – Liefde, eenmaal uitgesproken
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 11:25-30
Zingen: Opwekking 462 – Aan uw voeten, Heer
[Kindermoment]
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘Kom naar mij’
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 23:1,2,3 – Mijn herder is de HEER*
Inleiding Avondmaal
Zingen: Opwekking 502- Jezus, ik wil heel dichtbij u komen
Viering Avondmaal
Zingen: Kerkboek Gezang 167:1,3 – Samen in de naam van Jezus
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Psalm 95:1,3 – Kom, laat ons juichen voor de Heer
Zegen en gezongen amen

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 23

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verkwikkend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en wil mij leren.
om in zijn spoor te gaan en Hem te eren.

2. Ook als ik door een duister dal moet lopen,
blijf ik gerust op uw bescherming hopen.
U bent erbij, dus ik heb niets te duchten.
U troost mijn ziel wanneer ik diep moet zuchten.
Wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. Terwijl mijn vijanden zich staan te schamen,
dekt U de tafel en wij eten samen.
U zalft mijn hoofd en laat de feestwijn stromen.
Genade zal mij steeds weer overkomen;
geluk wilt U mij altijd blijven geven.
HEER, ik mag eeuwig in uw woning leven.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving