Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 6 oktober
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Onze Vader in de hemel: leven in vertrouwen
Bijzonderheden: Dopen

Muzikale begeleiding: BandMorgendienst

Je bent van harte welkom in deze morgendienst! Er worden vier kinderen gedoopt (Aron, Olaf, Evi en Liselore): samen genieten we daarin van Gods goedheid die vanaf het begin van ons leven met ons meegaat!

In deze dienst begint er een prekenserie (steeds op de eerste zondag van de maand) over het gebed dat Jezus ons leerde. Vandaag staan we stil bij de eerste bede: ‘Onze Vader in de hemel’. We ontdekken hoe deze bede ons leert ons vertrouwen te stellen op hem die ons onvoorwaardelijk en onveranderlijk liefheeft (ook al twijfelen wij daar vaak aan) en hoe we dit vertrouwen kunnen vertalen naar ons dagelijkse leven met God en mensen (wat niet altijd makkelijk is).

Lees hier de inleiding op de prekenserie: ‘Open leven. Samen bidden en hoop verspreiden‘.

De liturgie voor deze dienst

Welkom en mededelingen
Gesproken votum en groet
Zingen: Sela – In deze stilte
Zingen: Opwekking 599 – Kom tot de Vader
Gebed
Luisterlied: Kinga Ban – Meer dan een wonder
Dooponderwijs
Doopvragen, doop en vraag aan gemeente
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou
Gebed voor de ouders en kinderen
> Regenboogkids vertrekken
Lezen: Matteüs 5:44-48 en Romeinen 8:12-17
Zingen: Opwekking 436 – Onze Vader
Preek ‘Onze Vader in de hemel: leven in vertrouwen’
Zingen: Opwekking 136 – Abba Vader
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 785 – Fundament
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving