Morgendienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 22 december
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Wim Noordzij
Bijzonderheden: 4e adventzondagMorgendienst

HOOP is het thema van de adventsweken dit jaar. Hoop is een van de drie kernwoorden van het christelijk geloof: geloof, hoop en liefde. Maar welke hoop geeft het christelijk geloof? Dat er eens een eind zal komen aan zorgen en zonden? Dat Christus terugkomt? Of dat er een nieuwe hemel en aarde zal komen? De komst van Christus betekent een kantelmoment als het gaat om hoop en verwachting. Christus leert ons dat christelijke hoop niet allereerst gericht is op later, maar op het hier en nu. De komst van Gods Koninkrijk schept nieuwe verwachtingen voor het heden.

Hoop doet Leven!

Welkom en mededelingen

Ps.42:1 en 7
Groet van God
GK 160 Groot is uw trouw o Heer
Gebed

Kindermoment
Kinderen naar hun eigen ruimte

Lezingen:
• Psalm 130
• Marcus 1:14-15
• Efeziërs 1:17-19
Sela: heel uw koninkrijk (eventueel door zanger(es)
Verkondiging: Hoop doet leven in Gods Koninkrijk
E&R 439 Wij blijven geloven

Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (tekst zie onder; melodie Hoor de engelen)
Zegen van God

E&R 439

Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Geloofsbelijdenis
(Melodie: Lied 135, Hoor de engelen zingen de eer)

1.
Ik geloof in God de Vader,
die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

2.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

3.
Ik geloof in God de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving