Oudjaarsavonddienst

< Naar de agenda

Datum: maandag 31 december
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Toen zag ik de heilige stad
Bijzonderheden: OudjaarsavondOudjaarsavonddienst

Op grensmomenten (ook wel genoemd: liminale momenten) staan we als mensen meer open voor het geheim van het leven. We zijn dan eerder geneigd om na te denken over vragen als: Waar leven we voor? Waar gaan we naar toe? Hoe ziet onze toekomst eruit?

De grens tussen een oud en een nieuw jaar (2018/2019) is zo’n liminaal moment. We komen samen in de kerk op Oudjaarsavond om betekenis te geven aan wat er allemaal gebeurt in onze levens, om na te denken over leven en dood, hoop en wanhoop, begin en eind.

In deze dienst doen we dat door het laatste visioen in het boek Openbaring tot ons door te laten dringen: het visioen van het nieuwe Jeruzalem. ‘Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan’ (Openbaring 21:2).

Wees van harte welkom!

Liturgie 

 • WelkomstWoord
 • Zingen: Sela, Votum – Onze hulp en onze verwachting
 • Zingen: Psalmen voor Nu 84 – Wat hou ik van uw huis
 • Gebed
 • Schriftlezing: Openbaring 21:1-22:5
 • Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 122:1,2,3 – Wat was ik blij toen mij een stem*
 • Preek over Openbaring 21:2 – ‘Toen zag ik de heilige stad’
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 114:1,2,3 – Ik zag een nieuwe hemel
 • Zingen: Kerkboek Gezang 161:1 – Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: Kerkboek Gezang 161:4 – Vader van het leven, ik geloof in U
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 90:1,2 – Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 • Zegen en gezongen amen

*De Nieuwe Psalmberijming 122:1,2,3

1. Wat was ik blij toen mij een stem
uitbundig riep om mee te gaan.
Huis van de HEER, ik kom eraan –
ik sta al klaar, Jeruzalem!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

2. Jeruzalem toont mij haar pracht:
een oogverblindend meesterwerk.
De stadsmuur is massief en sterk,
een teken van Gods trouw en macht.
De stammen komen ieder jaar
naar Gods bevel hier bij elkaar
om Hem te danken en te eren.
Hier is de zetel neergezet
om recht te spreken naar zijn wet;
van hieruit wil Hij ons regeren.

3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet
en dat haar muur bescherming biedt,
zodat de stad in welvaart leeft.
Het is om elk familielid
dat ik voor deze Godsstad bid,
de mooiste stad van alle steden.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal
om voorspoed, veiligheid en vrede.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving