Thema-avond Kerk & Jongeren

< Naar de agenda

Datum: donderdag 7 februari
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Harmen van Wijnen
Thema: Kerk & Jongeren
Bijzonderheden: Leerhuis 8 (2018-2019)De relatie tussen kerk en jongeren staat behoorlijk onder druk in Nederland. Hoe komt dit en wat betekent dit voor de geloofsbeleving van deze jonge mensen? Over deze vragen heeft Harmen van Wijnen, in het dagelijks leven werkzaam als bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool in Ede, zich in zijn promotieonderzoek over jongeren & kerk gebogen.

Jongeren blijken met name moeite te hebben met situaties waarin zij op een formeel-institutionele manier worden benaderd. Het instituut kerk is voor jongeren betekenisloos als het niet voorafgegaan wordt door betekenisvolle, natuurlijke relaties in kleine groep. Daar kan geloof bloeien, maar dit vraagt wel een transformatie. Over dat thema gaat het op deze interactieve thema-avond op 7 februari aanstaande onder leiding van Harmen van Wijnen zelf. Een avond voor jong en oud.

  • Datum: donderdagavond 7 februari
  • Cursusleider: Harmen van Wijnen
  • Locatie en tijd: Leerhuis Plantagekerk, 19:30 uur – 22:00 uur (incl pauze)
  • Toegangsprijs: gratis (collecte voor onkosten Leerhuis)

Meer informatie

Het instituut kerk is voor jongeren betekenisloos als het niet voorafgegaan wordt door betekenisvolle, natuurlijke relaties in kleine groep. Daar kan geloof bloeien, maar dit vraagt wel een transformatie. Dat is de belangrijkste conclusie uit het promotieonderzoek van Harmen van Wijnen en over dat thema gaat het op deze interactieve thema-avond op 7 februari aanstaande onder leiding van Harmen zelf. Een avond voor jong en oud en in het bijzonder de ouders in onze gemeente.

Achtergrondinformatie

De relatie tussen kerk en jongeren staat behoorlijk onder druk in Nederland en in de rest van de westerse landen. Hoe komt dit en wat betekent dit voor de geloofsbeleving van deze jonge mensen? Harmen van Wijnen deed een kwalitatief onderzoek onder een vijftal groepen van jongeren om het eigen verhaal van deze jongeren te horen over hun ervaringen met kerk en geloof. Uit deze verhalen blijkt dat jongeren moeite hebben met kerk en de geloof in die situaties waarin zij formeel worden benaderd vanuit institutionele en organisatorische perspectieven. Waar kerk en geloof wel positief naar voren komen in de verhalen van deze jongeren, betreft het in de meer informele sociale verbanden die min of meer natuurlijk tot stand zijn gekomen in hun eigen context (‘neo-tribes’).

Transformatie De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat ‘zijn’ vooraf gaat aan ‘organiseren’ en het individu kan niet ‘zijn’ zonder anderen: ‘samen zijn als basis gegeven’. Met name voor jongeren blijkt het samen zijn een belangrijke drijfveer te zijn voor de wijze waarop ze hun leven vormgeven en inhoudelijk inrichten, inclusief hun vragen naar betekenis, zingeving en geloof. Informele groepen van jongeren kunnen als ‘neo-tribes’ naast én in de traditionele vormen van kerk-zijn betekenisvolle plekken van geloof, hoop en liefde zijn. De conclusies van het proefschrift werpen een nieuw licht op de wijze waarop de relatie tussen jongeren en kerk en geloof inhoud en vorm gegeven kunnen worden. Het proefschrift eindigt dan ook met een aantal aanbevelingen voor kerk, jeugdwerk en onderwijs om een transformatie in te zetten en te beginnen bij de (informele) verbanden van jongeren zelf in hun dagelijks leven.

Opzet van de avond

  1. Jongeren in veranderende tijden
  2. Het vormingsproces van jongeren
  3. Invloed op gezin, kerk en geloof
  4. Geloven in kleine groepen – De kracht van de onderlinge verbondenheid van jongeren

Halverwege de avond is een pauze en er zal mogelijkheid zijn om in kleine groepjes na te praten.

Harmen van Wijnen

De promovendus Harmen van Wijnen (1967) studeerde Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Theologie aan de Universiteit Utrecht en is voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. In de periode van zijn onderzoek was hij directeur van de HGJB en Programmanager bij het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP). Daarnaast is hij predikant buiten vaste bediening van de Protestantse Kerk in Nederland.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving